banner_head1Nie ma mędrca na ziemi, który nie widział by niekorzystnych i gwałtownie postępujących zmian. Przyłączając się do oxyprogramu nie tylko możemy przytłumić wyrzuty sumienia, ale na trwałe wpisać się do jednego z przedsięwzięć, które potomni na pewno ocenią jako nieocenione i zbawcze dla istnienia znanego nam Świata.

„Pokój i przetrwanie życia na Ziemi (w formie, jaką znamy obecnie) jest zagrożone na skutek działań człowieka, którym brakuje oparcia w wartościach humanistycznych. Zniszczenie natury i zasobów naturalnych wynika z ignorancji, chciwości i braku szacunku do różnorodnych form życia na Ziemi. Ten ziemiabrak szacunku rozciąga się nawet na naszych ludzkich potomków, przyszłe generacje, które – jeśli na Ziemi nie zapanuje pokój i jeśli niszczenie środowiska naturalnego będzie postępowało w obecnym tempie – odziedziczą całkowicie zdegradowaną planetę. Nasi przodkowie postrzegali Ziemię jako niezwykle szczodrą i bogatą, i rzeczywiście jest ona taka.
Wielu ludzi w przeszłości uważało, że natura jest nieskończenie odnawialna. Obecnie wiemy, że jest taka tylko wtedy, kiedy o nią dbamy. Nie jest trudno wybaczyć zniszczenia z przeszłości spowodowane ignorancją. Jednakże dzisiaj mamy dostęp do o wiele większej ilości informacji. Jest niezmiernie ważne, abyśmy ponownie przeegzaminowali pod względem etycznym nasz stosunek do tego, co odziedziczyliśmy, za co jesteśmy odpowiedzialni i co przekażemy następnym pokoleniom.”

Źródło: dalajlama.info.pl

banner_foot1