banner_head3Po raz pierwszy na naszym rynku pojawia się szansa uczestniczenia w programie biznesowym, który ma tak olbrzymie i pozytywne oddziaływanie na środowisko. Ta szansa jest pewnego rodzaju zaszczytem, daje możliwość potwierdzenia własnej, społecznej wartości i uzyskania wymiernych korzyści finansowych. Nasze zobowiązania wobec środowiska są wymierne i dla wielu środowisk europejskich sprostanie im, staje się podstawowym zadaniem. Renoma firm europejskich wzrasta wprost proporcjonalnie do stopnia jakim interesują się one środowiskiem.

zielony glob
Do Oxyprogramu może przystąpić każdy, osoba fizyczna, mikro, mała, średnia lub duża firma, instytucja pozarządowa, samorządowa i rządowa . Nie ma żadnych ograniczeń, ale są wymagania. Tylko osoby etyczne i wiarygodne przetrwają w tym biznesie i rozwiną go. CSG reguluje wszystkie możliwości działania odpowiednimi procedurami i regulaminami.
Jeżeli nie mogą Państwo przystąpić do programu osobiście, mogą Państwo wziąć w nim udział przekazując wieść o jego istnieniu znajomym lub rodzinie. Inną formą wzięcia udziału może być kupienie, zasadzenie i wzięcie w opiekę, chociaż jednego drzewa Oxytree.

Przystąp do Oxyprogramu naciskając :

program

Aby uzyskać pomoc lub więcej informacji zadzwoń pod numer (81)7 500 700 lub napisz do nas: KONTAKT

banner_foot3