banner_head1Oprócz wielkich walorów środowiskowych Oxytree, ma także zwyczajne zastosowanie. Drewno Oxytree jest bezsęczne, stabilne, nie pęka, nie wygina się i nie zniekształca się. Jest łatwe w obróbce, nadaje się także na okładziny. Można je kleić, lakierować i malować. Doskonale sprawdza się jako opał, mając kaloryczność przy 20% wilgotności na poziomie 4211,06 kcal/kg (15,58 MJ/kg) i temperaturę zapłonu na poziomie 420-430 °C.

Proces suszenia przemysłowego trwa około 24h-28h ( na wolnym powietrzu od 30-60 dni). Inne właściwości fizyczne drewna, które jest dobrym izolatorem – też zadziwiają. Drewno Oxytree jest lżejsze od innych gatunków. Przy gęstości 300-320kg/m3 jest oceniane jednak jako dobry materiał konstrukcyjny.
Ta nowa odmiana nie jest wymagająca. Dobrze przystosuje się do różnych warunków klimatycznych (-25 °C, +45 °C). Wymaga jedynie 700 mm opadów na rok. Jako że korona drzewa z łatwością osiąga szerokość 10 metrów, nie zaleca się sadzenia w pobliżu budowli i linii energetycznych. Oxytree należy sadzić w terminie od kwietnia do sierpnia ( najlepiej do końca lipca). Jednak idealnym czasem jest maj, tuż po przymrozkach i początek drzewaczerwca. Sadzonkę należy posadzić na odpowiednio przygotowanej glebie – odchwaszczonej i niezbyt zbitej. Drzewa są światłolubne nie należy, więc sadowić ich na stromych zboczach północnych lub obok obiektów zacieniających. Jeśli drzewom zagrażają dzikie zwierzęta, sensowne jest ogrodzenie całego terenu. W przypadku mniejszych zwierząt, wystarczy zabezpieczenie pojedynczych sadzonek. Oxytree będzie rosło i rozwijało się na mało żyznych glebach. Jednakże, aby drzewa rozwijały się szybko i dawały dużą ilość masy należy uprawiać je na ziemiach średnio i dobrze ubogaconych w składniki odżywcze.
W gospodarstwach rolnych drzewa te mogą być wykorzystywane także, jako uprawy separujące. Liście i zielone pędy to wartościowa pasza, a dodatkową pomoc i atrakcję stanowi fakt, że Oxytree odstraszają komary i muchy.

Plantacja Oxytree

Zapytaj o pomoc przy zakładaniu własnej plantacji:

pytanie

banner_foot1